U bent hier

Historiek


1964
De familie- en stamboomkunde heeft de jongste decennia duidelijk wind in de zeilen; de in 1964 opgerichte Vlaamse Vereniging voor Familiekunde bijvoorbeeld telt ettelijke duizenden leden.


1974
Michiel Mispelon
Michiel Mispelon, medestichter van de VVF, pleitte reeds in 1974 op het VVF Congres te Ieper voor de oprichting van een ontmoetings- en documentatiecentrum waar iedereen die belangstelling had voor familiekunde terecht zou kunnen. Hij wenste zo'n centrum uit te bouwen naar het model van gelijkaardige centra in Nederland en Duitsland.


1978
Na heel wat kontakten en besprekingen werd tenslotte op 10 juni 1978 de v.z.w. Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek opgericht, onder voorzitterschap van Prof. Dr. historicus Daniël Lambrecht, voormalig burgemeester van Kortemark. Veertien dagen later gingen de deuren van het Centrum, gehuisvest in het vroegere gemeentehuis van Handzame, officieel open. Mgr. E.J. De Smedt kwam het Centrum persoonlijk inwijden.


1979-1980
Tijdens de eerste jaren na de oprichting, verloor het Centrum twee van zijn bezielers: vice-voorzitter Leo Vanackere († 1979), gouverneur van West-Vlaanderen en secretaris-penningmeester Michiel Mispelon († 1980). Dankzij een aantal B.T.K.-projecten konden de werkzaamheden in het Centrum worden verder gezet. Eén van de grote dromen van Michiel Mispelon, de verfilming van de parochieregisters, kon op die manier toch verwezenlijkt worden.


1984
In 1984 besliste het gemeentebestuur van Kortemark dat het Centrum zijn intrek kon nemen in een deel van de prachtig gerestaureerde pastorie van Handzame.


1985
In het voorjaar van 1985 werden het archief en de bibliotheek van het Centrum naar de Kronevoordestraat overgebracht. De schat aan informatie die in de voorbije jaren verzameld en aangevuld werd kan nu in de grote leeszaal van dit nieuwe gebouw worden geraadpleegd.


2009
In januari 2009 verhuisde het Centrum naar de oude Gemeenteschool van Handzame, Elflijnenlaan 3.